,

Ajuts Acompanyament Micaela Chalmeta 2016

Cooperativitza’t! Beca Micaela Chalmeta.

Llançament de la Beca Micaela Chalmeta per la constitució d’una Cooperativa dins de l’Economia Social i Solidària a través d’iniciatives i projectes d’economia comunitària al Districte de Sants ? Montjuïc.

Amb la finalitat d’enfortir la intercooperació i la consolidació del mercat social d’iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària al Districte de Sants?Montjuïc es fa aquesta crida a projectes que s’hi vulguin presentar per tal d’ajudar en el procés inicial fins arribar a la constitució de la cooperativa.

Els ajuts de la Beca es destinaran a cobrir tres aspectes bàsics vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes centrals per vetllar pel seu correcte funcionament:

a) assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic
b) constitució de la cooperativa
c) dotació de capital social

Les bases de la convocatòria es faran públiques a la inauguració dels Vermuts Coop el 24 d’abril.

El termini per entregar les sol·licituds és fins el 15 de maig.

Cooperativitza’!