, ,

Obertura licitacions per dinamització de l’ESS a districtes de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Consum i Barcelona Activa, ha llançat la licitació de “Serveis de dinamització de processos de desenvolupament de l’economia social i solidària a sis districtes de Barcelona: actuacions de mapeig, desenvolupament de perfils tècnics, i dinamització d’espais de treball col.lectiu amb presència dels actors implicats”. A mode de resum, us fem quatre cèntims:

1) La licitació es divideix en 5 lots segons territori d’actuació: Sarrià-Sant Gervasi; Horta-Guinardó; Les Corts i Gràcia; Eixample; i Sant Andreu.
2) Les prestacions a realitzar per l’empresa adjudicatària són (1) Identificació i recollida de dades, (2) Promoció de relacions i treball conjunt, (3) Constitució d’espais de treball conjunt, (4) Formació i una Memòria Final.
3) El temps d’execució són 8 mesos per als lots 1-4 i 4 mesos per al lot 5 (Sant Andreu), i el pressupost d’uns 33.000 euros per als lots 1-4 i 16.500 euros per al lot 5.
4) La data límit per a presentar la proposta és dijous 15 de setembre a les 14:00h a BCN Activa (C/ Llacuna 162).

Com a XES valorem que les tasques que se sol·liciten estan estretament lligades als nostres objectius com a xarxa, i més particularment a la línia estratègica de creació de xarxes locals (en aquest cas als barris i districtes de BCN). Hem estat valorant si presentar-nos com a licitadors, però no volem concórrer en competència amb les entitats sòcies. Així que animem a les entitats dels diferents districtes, especialment a aquelles que heu iniciat processos d’articulació (tant locals com sectorials) a presentar-vos a la convocatòria i ens oferim per a treballar-ho conjuntament, oferint l’experiència i coneixement que hi ha a la XES tant en identificació com en articulació. Creiem que assumir aquest encàrrec liderat per una entitat membre amb la XES com a partner és una bona fórmula per a garantir la continuïtat de les accions un cop acabada l’execució, i per a afavorir una articulació de les accions a nivell d ela ciutat, amb l’objectiu d’enfortir l’ESS i les seves dinàmiques amb perspectiva de ciutat. Així doncs, si alguna entitat o grup vol presentar-se a la licitació i li sembla bé aquesta fórmula conjunta, agrairem ens escriviu a xavi@xes.cat i xarxes@xes.cat i us contactarem per parlar-ne i contribuir a preparar la proposta.

Link a la licitació.