Sostre Cívic i la Fundació Formació i Treball al tretzè programa del Badalona Tres60

«L’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús combina els avantatges del lloguer i els de la compra». Pel president de la cooperativa Sostre Cívic, David Guàrdia, l’habitatge cooperatiu és la proposta més sòlida per introduir canvis en el model actual d’accés a l’habitatge. Així ho va defensar a l’espai sobre economia social emès el 4 de desembre passat al magazine Tres60 de Teleb i que podeu consultar a l’enllaç (minut 82’00’’ al 105’46’’).

Aquesta cooperativa, amb prop de 600 socis, promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge en què la cooperativa és la titular de l’habitatge i, per tant, de les càrregues (hipoteca), fet que facilita la mobilitat, i que també aporta estabilitat ja que la durada del contracte és indefinida, sense dret a vendre i pot ser un bé transmissible a fills. Igualment, la propietat col·lectiva permet abaratir els costos ja que al ser una cooperativa sense ànim de lucre s’actua en règim d’autoconstrucció (d’aquesta manera s’estalvia el benefici industrial), s’utilitzen espais comuns…

David Guàrdia, president del Consell Rector de la cooperativa Sostre Cívic

La provisió de terrenys per fer aquest tipus d’habitatges pot venir per la via privada, en què col·lectivament es fa l’esforç per adquirir el terreny, o per la via del suport públic, que és la que Sostre Cívic aposta per potenciar. «Som crítics amb les polítiques actuals d’habitatge social públic ja que no canvien el mercat de l’habitatge», va dir Guàrdia. Aposten per endreçar un marc legal més clar i que les administracions públiques cedeixin patrimoni (sense vendre’l) per ser rehabilitat per part de la cooperativa.

David Guàrdia va admetre converses amb l’Ajuntament de Badalona i el grup local de Sostre Cívic a la ciutat per «identificar solars públics que es puguin cedir i poder fer una prova pilot i també per identificar patrimoni en desús, com podria ser la Torre Codina, que es podria destinar a altres activitats productives, associatives…».

A l’espai de les sòcies de la XES del Barcelonès Nord hem conegut la Fundació Formació i Treball, que va ser creada el 1992 per Càritas de Barcelona. Des de l’entitat formen i faciliten l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social: l’any 2016 van aconseguir que més de 1.085 persones treballessin (693 en empreses ordinàries i 292 en tres empreses d’inserció de la mateixa Fundació) amb diferents línies d’activitat, sent la tèxtil la més potent. «Creem llocs de treball de transició; un cop formats, volem que els treballadors facin el salt a l’empresa ordinària», va dir el director de la Fundació, Albert Alberich.