La XES del Barcelonès Nord presenta al·legacions al reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet

La xarxa local de la XES al Barcelonès Nord ha presentat les seves al·legacions a l’anomenat Circuit de Comerç Social, recentment publicat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

El Circuit de Comerç Social impulsat per l’Ajuntament consisteix en una plataforma de pagaments virtuals amb l’objectiu de promoure el comerç, l’economia i l’ocupació local, gràcies al factor d’innovació dels pagaments digitals. El circuit estaria impulsat, en una primera fase, per la canalització a través del sistema d’algunes subvencions municipals, que es pagarien en UDIs (Unitats d’Intercanvi).

Si bé el Reglament publicat defensa que el nou sistema s’emmarca en l’economia social i solidària (ESS), des de la XES del Barcelonès Nord es vol fer palès que el document publicat no recull mesures concretes que permetin parlar d’un marc de relacions dins dels paràmetres de l’ESS. Per aquest motiu, la XES ha presentat una sèrie de propostes per tal de dotar el sistema de mecanismes que el configurin com a una autèntica eina de transformació social. Aquests serien, entre d’altres:

  • que el compte de titularitat municipal que s’obrirà per dipositar els euros de garantia estigui en una entitat de banca ètica o cooperativa;
  • que es prevegin mecanismes per accedir al circuit a persones amb dificultats econòmiques (com ara subvencionant totalment o parcial en UDIs els treballs comunitaris gestionats per entitats de la ciutat) i circulin UDIs en forma de bitllet, per evitar discriminació per bretxa digital;
  • que s’incloguin subvencions específiques per a aquells establiments que ofereixin productes o serveis amb criteris ecosocials certificats per eines com el Pam a Pam;
  • que funcioni sota criteris de governança compartida entre administració i ciutadania, per exemple en la decisió sobre els destí dels interessos;
  • que es basi íntegrament en la voluntarietat de participar i se suprimeixin aquelles mesures que puguin ser percebudes com a afany recaptatori.

En la mateixa línia de col·laboració, la XES del Barcelonès Nord vol manifestar el seu interès per aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, emmarcada dins d’un cicle de gran eclosió d’idees i projectes a nivell de molts municipis, així com la seva predisposició a treballar conjuntament amb els ajuntaments per tal de facilitar el desplegament de totes aquelles mesures que vagin en el sentit de fomentar l’economia social i solidària.

Aquí podeu consultar el document complet d’al·legacions.