Ja està en marxa el nou espai Can XES!

El darrer 1 de novembre vam inaugurar el nou espai Can XES de la XES Sant Andreu, que es troba ubicat dins el recinte de la Fabra i Coats. Recentment hem aconseguit la cessió d’un espai que ens ha de servir per seguir desenvolupant la nostra activitat i difondre i impulsar l’economia solidària a Sant Andreu. Encara l’estem adaptant i preparant del tot, però ja s’hi poden fer activitats.

Durant el vermut van prendre la paraula diversos membres de la XES per expressar les ganes que hi ha de tirar aquest projecte endavant, així com des del govern districte de Sant Andreu, la regidora i els consellers, van encoratjar a la xarxa amb la seva tasca.

Teixim xarxes locals

Estrenem un vídeo homenatge a totes aquelles xarxes locals que ja estan funcionant a diferents punts del territori treballant per acostar l’ESS al màxim de gent possible,  i esperem que serveixi alhora per animar més persones i organitzacions a crear-ne de noves als seus municipis: teixim xarxa, construïm economia social! #TeiximXarxesLocals

 

 

Les xarxes locals a l’Informe “L’estat del mercat social català”

Amb la Fira d’Economia Solidària arriba la segona edició de l’informe “L’estat del mercat social català”, corresponent a l’exercici 2015. Amb la creixent presència i capil·laritat de l’Economia Social i Solidària a Catalunya, aquest informe fa una foto fixa per entendre com està aquest moviment avui. Així, gràcies a l’anàlisi de les dades del balanç social i dle Pam a Pam podem saber la mida mitjana d’una organització d’ESS, l’estat i nombre de xarxes locals i territorials i l’acompliment de criteris sociambientals de les 105 organitzacions que han fet balanç social i les 219 que es van incorporar al Pam a Pam durant el 2015. Encapçala l’informe un esmolat pròleg de David Fernández, cooperativista de la Coop57. Teniu l’informe complet i també el resum executiu aquí (edició 2015).

L’informe permet posar al dia l’estat dels diferents processos i eines desplegades per la Xarxa d’Economia Solidària en la construcció de mercat social. A més de projectes consolidats com la FESC o el Balanç Social, els processos d’articulació territorial i d’intercooperació sectorial estan prenent cada vegada més força: ja hi ha 7 xarxes territorials d’ESS actives (Sants i Sant Andreu a Barcelona, i Terrassa, Sabadell, Barcelonès Nord, Sant Cugat i Baix Llobregat), i n’hi ha 5 més en fase de constitució; i hi ha 3 xarxes sectorials d’ESS actives (la XAREC, FETS i la xarxa de monedes socials), i 2 més en fase de constitució.

A la present campanya, i gràcies a la nova plataforma www.ensenyaelcor.org, hi ha hagut un 50% més d’organitzacions que han fet balanç social, arribant a la xifra rècord de 105. Pràcticament el 50% són cooperatives de diferents tipus, i el 75% són sòcies de la Xarxa d’Economia Solidària. Les dades recollides –i gràcies també als registres històrics, des de 2012- ens permeten saber que una organització de l’ESS té, de mitjana, 21 persones treballadores i factura 950.000€. I també que entre totes les organitzacions de la XES tenen una base social de 215.000 persones, generen 3.700 llocs de treball i facturen 164 milions d’euros.

Si ens enfoquem en els criteris de funcionament, podem assegurar, sense cap mena de dubte, que les empreses i entitats l’ESS fonamenten la seva activitat en criteris ètics i tenen un impacte transformador positiu sobre el territori i l’entorn on s’ubiquen. Aquí us deixem algunes mostres:

– La democràcia és un dels elements diferencials de l’ESS: aquest és el segon criteri més ben puntuat per les 219 organitzacions del Pam a Pam (3,91 sobre 5), i veiem que una de cada quatre persones estan implicades en l’aprovació de pressupostos i plans de gestió.
– Quant a paritat, la gràfica 5.5 mostra la tendència a la paritat tant a les estructures laborals com a les rectores.
– La forquilla salarial interna és de l’ordre de 2,8 a 1 per les dones i 2,6 a 1 pels homes, ho desglossem a la gràfica 5.7 (grup 1 inclou cooperatives de treball i societats mercantils, grup 2 cooperatives de consum i serveis i grups cooperatius, i grup 3 associacions i fundacions).
El 75% de les organitzacions que han fet balanç social utilitzen paper reciclat de manera regular i majoritària i tenen pràctiques de prevenció en la generació de residus. Aquestes dades són reforçades pel Pam a Pam, on el criteri de gestió de residus és un dels millors puntuats: 3,22 sobre 5.
– Pel que fa a la implicació amb les finances ètiques, l’11% dels dipòsits de les empreses i entitats estava en finances ètiques, comptant de mitjana un saldo de 40.000 euros per organització.
– Quant a compres dins del circuit de mercat social, el 17% del total s’havien fet a empreses proveïdores de l’ESS. Destaca especialment el paper de les cooperatives de consum i serveis i els grups cooperatius, que arriben fins el 27%.
– Sense dubte, un dels punts forts de l’ESS és el benestar laboral i la possibilitat de desenvolupament personal que ofereixen a les persones treballadores. La gràfica 5.18 revela algunes d’aquestes magnituds (els resultats provenen de qüestionaris de qualitat laboral contestats per 818 persones treballadores, el 65% del total de les 105 organitzacions que han fet balanç).

Les conclusions a les que ens porten els resultats d’aquest informe són molt positives. L’efervescència al territori per impulsar xarxes locals, la receptivitat des dels ajuntaments, la creixent importància del balanç social com a eina de mesura d’impacte, els processos de coordinació sectorial per fer salts d’escala, el paper clau del Pam a Pam per fer diagnòstics d’ESS al territori… i no es tracta només de que hi hagi totes aquestes senyals, sinó que estan connectades, que formen part d’un tot, d’un moviment de fons que ha de permetre que cada vegada més necessitats les puguem cobrir des d’una economia d’escala –i rostre- humà.

Vídeo-crònica de l’Escola d’Estiu de l’ESS

Estrenem el vídeo-crònica de la I Escola d’Estiu de l’Economia Solidària de Catalunya, que vam coorganitzar amb la Fundació Esperanzah al Prat de Llobregat a principis d’estiu.

Durant els dies 1 i 2 de juliol, es van reunir al Prat gairebé 140 persones procedents de tot Catalunya, demostrant que hi ha una necessitat al sector “d’espais de reflexió per compartir moments d’intel?ligència col?lectiva”, com va comentar en Jordi Estivill, membre de la comissió de formació de la XES. Els continguts de l’Escola es van centrar en les Economies Feministes i de les Cures, les Estructures del Comú, el Desenvolupament Local, la Intercooperació o el Mercat Social, i la comissió de xarxes locals va coordinar els debats sobre relacions amb l’administració pública, la realització de diagnòstics i mapatges d’ESS o la introducció de clàusules socials en la contractació pública.

Us deixem el vídeo amb les valoracions de diferents participants i ponents, així com amb diverses imatges de les conferències, els debats i el gran dinar popular que va organitzar la Fundació Esperanzah.

Les xarxes locals al Fòrum d’Economia Social de Montréal

Del 7 al 9 de setembre de 2016 se celebra el II Fòrum d’Economia Social de Montréal GSEF2016. Enguany la XES tindrà una participació molt especial, ja que un representant de la comissió de Xarxes Locals, en Pau Nadal de XES Sant Cugat, viatjarà fins al Québec per explicar el procés d’articulació territorial de l’economia solidària que estem impulsant a Catalunya.

El fòrum GSEF2016 serà un espai de trobada de governs locals i organitzacions internacionals, així com d’altres actors d’economia social i solidària. Coorganitzat per la ciutat de Montréal i el Chantier de l’économie sociale, serà un espai molt interessant per intercanviar visions i pràctiques de col·laboració, experiències per crear llocs de treball que assegurin la qualitat de vida, que contribueixin a la cohesió social i que donin suport a un desenvolupament més intel·ligent i sostenible de les ciutats.

Amb la presència de representants de més de 50 països, el programa de tallers del GSEF2016 inclou unes 100 iniciatives procedents de 37 països i reflecteix la importància i la diversitat de les pràctiques que es realitzen a tot el món per respondre als desafiaments de les administracions públiques.

Esperem que al seu retorn en Pau ens expliqui tot allò viscut!

Obertura licitacions per dinamització de l’ESS a districtes de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Consum i Barcelona Activa, ha llançat la licitació de “Serveis de dinamització de processos de desenvolupament de l’economia social i solidària a sis districtes de Barcelona: actuacions de mapeig, desenvolupament de perfils tècnics, i dinamització d’espais de treball col.lectiu amb presència dels actors implicats”. A mode de resum, us fem quatre cèntims:

1) La licitació es divideix en 5 lots segons territori d’actuació: Sarrià-Sant Gervasi; Horta-Guinardó; Les Corts i Gràcia; Eixample; i Sant Andreu.
2) Les prestacions a realitzar per l’empresa adjudicatària són (1) Identificació i recollida de dades, (2) Promoció de relacions i treball conjunt, (3) Constitució d’espais de treball conjunt, (4) Formació i una Memòria Final.
3) El temps d’execució són 8 mesos per als lots 1-4 i 4 mesos per al lot 5 (Sant Andreu), i el pressupost d’uns 33.000 euros per als lots 1-4 i 16.500 euros per al lot 5.
4) La data límit per a presentar la proposta és dijous 15 de setembre a les 14:00h a BCN Activa (C/ Llacuna 162).

Com a XES valorem que les tasques que se sol·liciten estan estretament lligades als nostres objectius com a xarxa, i més particularment a la línia estratègica de creació de xarxes locals (en aquest cas als barris i districtes de BCN). Hem estat valorant si presentar-nos com a licitadors, però no volem concórrer en competència amb les entitats sòcies. Així que animem a les entitats dels diferents districtes, especialment a aquelles que heu iniciat processos d’articulació (tant locals com sectorials) a presentar-vos a la convocatòria i ens oferim per a treballar-ho conjuntament, oferint l’experiència i coneixement que hi ha a la XES tant en identificació com en articulació. Creiem que assumir aquest encàrrec liderat per una entitat membre amb la XES com a partner és una bona fórmula per a garantir la continuïtat de les accions un cop acabada l’execució, i per a afavorir una articulació de les accions a nivell d ela ciutat, amb l’objectiu d’enfortir l’ESS i les seves dinàmiques amb perspectiva de ciutat. Així doncs, si alguna entitat o grup vol presentar-se a la licitació i li sembla bé aquesta fórmula conjunta, agrairem ens escriviu a xavi@xes.cat i xarxes@xes.cat i us contactarem per parlar-ne i contribuir a preparar la proposta.

Link a la licitació.

Nova formació de l’Escola d’Economia Social i Solidària

Després de l’èxit de l’Escola d’Estiu, el proper mes de setembre inaugurem una nova formació especialitzada, coorganitzada per La Ciutat Invisible i la Xarxa d’Economia Solidària: el curs d’Economia Social i Solidària – Estudis Europeus.

Es tracta d’un formació que es durà a terme entre setembre 2016 i juliol 2017, que enllaça coneixements teòrics i pràctics sobre l’economia social i solidària catalana amb una dimensió específicament europea i mediterrània.

Són uns estudis propis de la XES, amb un reconeixement de 60 ECTS (crèdits europeus) que formen part del programa European Manager in Social Economy+ (EMISE+), finançat per la Unió Europea i desenvolupat en partenariat per la XES i el Centre Ressources Arobase (Grenoble, França) i l’Institut de Ciències Socials de la Universitat de Pécz (Pécz, Hongria), entre d’altres.

Aquesta primera edició, coordinada per La Ciutat Invisible amb el suport de la Comissió de Formació de la XES i altres comissions és oberta a 15 alumnes, consta de 3 Mòduls de 120 hores de formació presencial i inclou una visita formativa a Itàlia.

Us deixem la pàgina web i l’enllaç a les inscripcions.

Us informem que les inscripcions per a aquesta formació ja estan tancades.

XES Sant Andreu s’estrena al 1r Festival de Ràdio Trinijove

XES Sant Andreu s’estrena al públic posant una paradeta informativa al 1r Festival de Ràdio Trinijove, que es va celebrar el 15 juliol a la Plaça de La Trinitat, organitzat per l’entitat sòcia de la xarxa local Fundació Trinijove.

10 hores de ràdio en directe al carrer en les que no hi van faltar de res: va començar a les 12h amb un vermut musical i va seguir a ritme de percussió amb el grup de música del Centre d’Art Social de Trinijove. La tarda es va encetar amb una breu tertúlia amb la Biblioteca Trinitat Vella – José Barbero i els més petits s’ho van passar d’allò més bé amb els espectacles d’una conta contes i dues clowns, i el Dj Pam Pool que va punxar les cançons que la mainada del barri li demanava. Tot plegat acompanyat de paradetes informatives d’entitats amigues, com la XES Sant Andreu.

Gràcies a aquest macro festival “hem descobert nous talents i ens ho vam passar pipa, però sobretot crèiem que hem fet un pas endavant en la transformació social de l’entorn a través de la comunicació i l’art social”, segons Ana Montoro, Directora de l’emissora Ràdio Trinijove. Art, comunicació però sobretot màgia és el que vam respirar en aquest 1r Festival, que “serà el primer de molts”, tal i com va afirmar Ana Montoro.

 

Neix una nova XES local: XES Sant Andreu!!!

Més d’una desena d’entitats i persones sòcies de la XES es van trobar el passat 6 de juliol a La Fabra i Coats de Sant Andreu del Palomar amb l’objectiu de constituir la primera XES local a la ciutat de Barcelona: XES Sant Andreu.

Després de compartir objectius i prioritzar algunes activitats amb què començar a treballar plegades, van signar conjuntament l’Acta de Constitució de la xarxa local XES i van decidir tenir abast de districte, posant-se el nom de XES Sant Andreu.

Per el moment, han decidit que les primeres reunions les faran rotatòries entre les diferents entitats (L’Harmonia, Trinijove, el Menjador de Ca la Rosa, Goteo, La Pell de la Ciutat, Sepra, el Borró…) per a complir el primer dels seus propòsits: fer xarxa i conèixer-se millor, compartint èxits, reptes i objectius comuns.

Ja tenen obert un perfil a twitter per donar a conèixer la seva tasca: @XES_SantAndreu