Educació i cooperativisme: Taula rodona a Terrassa

El cooperativisme és un moviment econòmic que permet bastir un nou sistema social. I en aquest disseny ocupa un lloc central l’educació. Així queda reflectit en el 5è principi cooperatiu de l’ACI. Des de la XES-Terrassa hem considerat oportú convidar a les cooperatives d’ensenyament i a altres centres amb cooperatives d’alumnes que hi ha a la nostra ciutat per tal que puguin informar sobre les pràctiques educatives fetes des del cooperativisme, així com compartir-les amb altres comunitats educatives i el conjunt de la ciutadania. Confiem que la reflexió col·lectiva que aquí i ara encetem, obri noves vies per a la promoció de l’economia solidària en les escoles de Terrassa.

La taula rodona tindrà lloc el dijous 1 de juny a les 7 al Punt d’Informació i Trobada de la XES-Terrassa a l’Ateneu Terrassenc. I comptarà amb la participació de:

Jordi Sant Just: Escola el Cim
Mariona Torredemer: Escola Crespinell
Jordi Torné: Escola Tècnos
Santi Camps: Escola Cultura Pràctica
Fèlix Pardo: XES-Terrassa