La XES Barcelonès Nord defens el foment de l'economia solidària

La XES Barcelonès Nord defensa el foment de l’ESS

El passat 30 de novembre, la xarxa local de la XES al Barcelonès Nord va intervenir al Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per anunciar la seva recent constitució, així com donar suport a la moció presentada pel grup municipal Som Gramenet amb l’objectiu de declarar Santa Coloma municipi compromès amb l’economia social i solidària.

La moció, recolzada també pel grup municipal d’ICV-EUiA, proposava la posada en marxa de mesures concretes per part de l’Ajuntament en els següents àmbits, entre d’altres:

– Començar a operar amb entitats de finançament ètic i cooperatiu i presentació d’un pla per a la cancel·lació progressiva dels comptes amb les entitats de banca convencional.

– Promoure les entitats de l’ESS a través de Grameimpuls, empresa municipal de promoció empresarial, i obertura d’un equipament municipal amb vocació de viver d’empreses d’ESS i espai de cotreball.

– Incloure en les licitacions clàusules socials que fomentin la compra i la contractació públiques socialment responsables, prioritzant criteris socials, laborals, ètics i ambientals.

Finalment, la moció presentada no va ser aprovada pel Ple per la falta de suport del govern municipal que, d’altra banda, sí va elevar a rang de moció la declaració adoptada conjuntament amb altres municipis durant la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, celebrada els dies 22 i 23 d’octubre a Barcelona.

L’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, es va comprometre davant dels i les assistents a presentar unes línies mestres sobre les que treballar durant els propers mesos, i també a desenvolupar acords per al foment de l’economia social i solidària com, per exemple, els aprovats recentment per l’Ajuntament de Terrassa.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de novembre de 2015